Φθαλικές Oυσίες σε Παιδικά Παιγνίδια και Είδη Παιδικής Φροντίδας.Τί αποσύρθηκε

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων , διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα παιγνίδια υπήρχαν συγκεντρώσεις Φθαλικών Εστέρων πέραν των ορίων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, βάσει των προνοιών του Παραρτήματος Χ των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005, ουσίες όπως είναι ο Φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας (DEHP), ο Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP) και ο Φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιδικά παιχνίδια και σε είδη παιδικής φροντίδας. Επίσης οι χημικές ουσίες Φθαλικός δι-ισοεννεϋλεστέρας (DINP), Φθαλικός δι-ισοδεκυλεστέρας (DIDP) και Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιδικά παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν από τα παιδιά στο στόμα. Όλες οι πιο πάνω χημικές ουσίες χαρακτηρίζονται τοξικές για την αναπαραγωγή και τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας που τις περιέχουν σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά μάζα πλαστικοποιημένου υλικού, δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

Ακολουθούν δείγματα παιγνιδιών στα οποία οι συγκεντρώσεις Φθαλικών Εστέρων βρέθηκαν να είναι πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.
Κούκλα με μπαταρίες που κινείται και παίζει ντέφι

Περιγραφή: Κούκλα με μπαταρίες που κινείται και παίζει ντέφι «16 gigi doll», Κινεζικής κατασκευής. Το δείγμα είναι κατασκευασμένο από πολυβινυλοχλωρίδίο (PVC) και περιέχει Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ) σε ποσοστό 18% κατά μάζα υλικού στο πλαστικό κεφάλι της κούκλας και 15% κατά μάζα υλικού στο πλαστικό χέρι. Το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο είναι 0,1% κατά μάζα πλαστικοποιημένου υλικού. Το παιχνίδι δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005 και της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/84/ΕΚ. Επισημαίνεται επίσης ότι το κεφάλι της κούκλας περιέχει και 0,4% δι­ισοεννεϋλεστέρα (DΙΝΡ).

(2) Σετ μπάνιου Wonderful World

Περιγραφή: Σετ που αποτελείται από πλαστικό κίτρινο παπάκι και ροζ σφουγγαράκι μπάνιου, «Wonderful World». Το παιγνίδι είναι Κινεζικής κατασκευής. Είναι κατασκευασμένο από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και περιέχει 0,2% κατά μάζα υλικού Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ). Το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο είναι 0,1% κατά μάζα πλαστικοποιημένου υλικού. Το παιχνίδι δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005 και της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/84/ΕΚ. Το παιχνίδι περιέχει επίσης ποσότητες Φθαλικού διισοεννεϋλεστέρα (DΙΝΡ) που το καθιστούν επικίνδυνο για την υγεία των παιδιών. Η συγκέντρωση του DΙΝΡ στο παιγνίδι είναι 380 φορές μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπτού ορίου, το οποίο είναι 0,1% κατά μάζα υλικού.

(3) Μπάλα πλαστική εξωτερικά κίτρινη με μαύρη φιγούρα

Περιγραφή: Μαλακή παραγεμισμένη μπάλα πλαστική εξωτερικά, κίτρινη με μαύρη φιγούρα, άγνωστης προέλευσης. Το παιγνίδι είναι κατασκευασμένο από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και περιέχει 0,1% κατά μάζα υλικού Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ). Το μέγιστο επιτρεπτό όριο σύμφωνα με τους περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμούς του 2002 έως 2005 (Οδηγία 2005/84/ΕΚ) είναι 0,1% κατά μάζα πλαστικοποιημένου υλικού σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας. Το παιγνίδι περιέχει επίσης 32% κατά μάζα υλικού Φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DΙΝΡ) και δεν συνάδει με τις πρόνοιες των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005.
(4) Μπάλα πλαστική εξωτερικά, άσπρη με πράσινο χρώμα

Περιγραφή: Μαλακή παραγεμισμένη μπάλα, πλαστική εξωτερικά, άσπρη με πράσινο χρώμα, άγνωστης προέλευσης. Το παιγνίδι είναι κατασκευασμένο από πλαστικό πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και περιέχει Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ) σε συγκέντρωση 0,2-0,5% κατά μάζα υλικού ανάλογα με το χρωματιστό μέρος. Το μέγιστο επιτρεπτό όριο είναι 0,1% κατά μάζα πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας. Το παιχνίδι δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005. Επίσης επισημαίνεται ότι περιέχει και 32% κατά μάζα υλικού Φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DΙΝΡ). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το δείγμα θα μπορούσε να τοποθετηθεί από το παιδί στο στόμα και η περιεκτικότητα σε DΙΝΡ είναι πέραν του ορίου που προβλέπεται από τη νομοθεσία, το παιγνίδι είναι επικίνδυνο και δεν μπορεί να διατίθεται στην αγορά.

(5) Διαφανής τσάντα με λουλούδια

Περιγραφή: Πλαστική διαφανής τσάντα με λουλούδια και ροζ χέρι, άγνωστης προέλευσης. Η τσάντα είναι κατασκευασμένη από πλαστικό Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Περιέχει ποσότητες Φθαλικού δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ) που το καθιστούν επικίνδυνο για την υγεία του παιδιού. Η συγκέντρωση του DΕΗΡ βρέθηκε 13 φορές μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπτού ορίου, το οποίο είναι 0,1% κατά μάζα υλικού. Το παιχνίδι δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005. Επισημαίνεται επίσης ότι περιέχει 26,7% κατά μάζα υλικού δι-ισοεννεϋλεστέρα (DΙΝΡ) και εάν ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο ότι θα μπορούσε να τοποθετηθεί από το παιδί στο στόμα τότε και η περιεκτικότητα του σε DΙΝΡ το καθιστά επικίνδυνο αφού το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο του επιτρεπτού ορίου του 0,1% κατά μάζα.

(6) Κασετίνα κυλινδρικού σχήματος

Περιγραφή: Πολύχρωμη κασετίνα κυλινδρικού σχήματος, άγνωστης προέλευσης. Η κασετίνα είναι κατασκευασμένη από πλαστικό πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Περιέχει ποσότητες Φθαλικού δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ) που το καθιστούν επικίνδυνο για την υγεία του παιδιού. Η συγκέντρωση του DΕΗΡ βρέθηκε 177 φορές μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπτού ορίου, το οποίο είναι 0,1 % κατά μάζα υλικού. Το παιχνίδι δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005.

(7) Πλαστική κούκλα σε μπάνιο

Περιγραφή: Πλαστική κούκλα σε μπάνιο με μπιμπερό, Κινεζικής προέλευσης.
Το παιχνίδι είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο /πολυπροπυλένιο (ΡΕ/ΡΡ) εκτός από το κεφάλι της κούκλας που είναι κατασκευασμένο από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Το κεφάλι της κούκλας, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα εισαγωγής ή επαφής με το στόμα του παιδιού, περιέχει ποσότητες Φθαλικού δι-ισοεννυλεστέρα (DΙΝΡ) που το καθιστούν επικίνδυνο για την υγεία του παιδιού. Η συγκέντρωση του DΙΝΡ βρέθηκε 347 φορές μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπτού ορίου, το οποίο είναι 0,1 % κατά μάζα υλικού. Το παιχνίδι δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005.

(8) Άσπρη πλαστική σαλιάρα “Baby Bib”

Περιγραφή: Άσπρη πλαστική σαλιάρα με πολύχρωμο σχέδιο “Baby Bib”, Κινεζικής προέλευσης. Το δείγμα είναι κατασκευασμένο από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Η σαλιάρα περιέχει 16,9% κατά μάζα υλικού Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ), ποσότητα που το καθιστά επικίνδυνο για την υγεία του παιδιού. Το μέγιστο επιτρεπτό όριο σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005 είναι 0,1% κατά μάζα πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας.

(9) Σαλιάρα “Jumbo Bebe”

Περιγραφή: Πλαστική διαφανής σαλιάρα με πολύχρωμο σχέδιο, μεσαία με κορδόνι “Jumbo Bebe”, Κινεζικής προέλευσης. Η σαλιάρα είναι κατασκευασμένη από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Το μπλέ σχέδιο της σαλιάρας περιέχει σε ποσοστό 0,23% κατά μάζα υλικού, Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ), ποσοστό που την καθιστά επικίνδυνη για την υγεία του παιδιού. Το μέγιστο επιτρεπτό όριο σύμφωνα με τους περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμούς του 2002 έως 2005 είναι 0,1% κατά μάζα πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιγνίδια και είδη παιδικής φροντίδας.

(10) Σετ από 8 μαλακά ζωάκια “Funny Bath Toys”

Περιγραφή: Σετ από οκτώ μαλακά ζωάκια διαφόρων ειδών και χρωμάτων, Κινεζικής προέλευσης. Τα οκτώ ζωάκια είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και περιέχουν από 0,02-0,5% κατά μάζα υλικού Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ) και από 1,28-48,35% κατά μάζα υλικού Φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DΙΝΡ). Το μέγιστο επιτρεπτό όριο σύμφωνα με τους περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμούς του 2002 έως 2005 είναι 0,1% κατά μάζα πλαστικοποιημένου υλικού για το DΕΗΡ σε παιγνίδια και είδη παιδικής φροντίδας και 0,1 % κατά μάζα για το DΙΝΡ σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας που μπορούν να τοποθετηθούν από τα παιδιά στο στόμα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζωάκια μπορούν να τοποθετηθούν στο στόμα και δεδομένου ότι η περιεκτικότητα του παιχνιδιού σε DΙΝΡ βρέθηκε έως και 480 φορές μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπτού ορίου τα παιγνίδια αυτά δεν μπορούν να διατίθενται στην αγορά.

(11) Κούκλα που σφυρίζει “Funny Pets”

Περιγραφή: Πλαστική, μαλακή κούκλα που σφυρίζει “Funny Pets”, Κινεζικής προέλευσης. Η κούκλα είναι κατασκευασμένη από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και περιέχει κατά μέσο όρο 42,3% κατά μάζα υλικού, Φθαλικό δι-ισοεννεϋλ εστέρα (DΙΝΡ). Η συγκέντρωση του DΙΝΡ είναι κατά 423 φορές μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπτού ορίου το οποίο είναι 0,1% κατά μάζα υλικού για παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν από τα παιδιά στο στόμα και δεν συνάδει με τις πρόνοιες των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005.

(12) Κίτρινα λαγουδάκια “Happy Day”

Περιγραφή: Σετ από τρία πλαστικά, κίτρινα λαγουδάκια “Happy Day”, άγνωστης προέλευσης. Τα λαγουδάκια είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και περιέχουν κατά μέσο όρο 27,4% κατά μάζα υλικού Φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DΕΗΡ). Η συγκέντρωση του DΕΗΡ βρέθηκε 274 φορές μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπτού ορίου, το οποίο είναι 0,1% κατά μάζα υλικού. Το παιχνίδι δεν συνάδει με τις πρόνοιες των Περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005.

Πηγή katagelies.gr
http://www.katagelies.gr/katagelies/content/view/405/219/

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: