Δελτίο Τύπου 10-05-07

Στο πλαίσιο ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι μια σειρά από επιχειρήσεις τροφίμων κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά, νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα ή μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και κανονικότητας και παραπλανούσαν τους καταναλωτές . Επίσης, σε κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις υγειονομικές διατάξεις, καθώς και αποκλίσεις σε σχέση με τους όρους αδειοδότησης.

Στις επιχειρήσεις αυτές, επέβλήθηκε πρόστιμα συνολικού ύψους 191.000 ευρώ .

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν:

Χρηματικό πρόστιμο συνολικού ύψους € 30.000 στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ» , παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, Σμάρι Ηρακλείου. Η επιχείρηση παρασκεύαζε μη-γαλακτοκομικά προϊόντα σε μη αδειοδοτημένη εγκατάσταση και διέθετε τυρί με την ονομασία «ΦΕΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ» με κωδικό «173340», ο οποίος δεν υφίσταται.

Χρηματικό πρόστιμο συνολικού ύψους € 20.000 στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ» , παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, Σμάρι Ηρακλείου, διότι η επιχείρηση κατείχε:

22.320 κιλά λευκό τυρί το οποίο, έπειτα από εξέταση δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους, χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς την επισήμανση. Στο δείγμα ανιχνεύτηκε αγελαδινό γάλα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 1% ενώ δηλωνόταν ως «Λευκό τυρί άλμης από 100% παστεριωμένο πρόβειο γάλα». Το γεγονός αυτό συνιστά παραπλάνηση του καταναλωτή. Επίσης στα τιμολόγια πώλησης δεν αναγραφόταν η χώρα προέλευσης (Βουλγαρία).

450 κιλά ορό ληγμένου γάλακτος σε σκόνη, με ημερομηνία λήξης 5/2004 κατά παράβαση της Α.Δ.14/89. Τα παραπάνω τρόφιμα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν ως μη ασφαλή και ακατάλληλα για κατανάλωση.

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 15.000 στην επιχείρηση «ΔΗΜΤΣΑΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ» , εγκατάσταση παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας, 18ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Σερρών. Σύμφωνα με τα ευρήματα του επανελέγχου, το επίπεδο υγιεινής της επιχείρησης χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκές, λόγω της υψηλής επικινδυνότητας των παραγόμενων τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 10.000 στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» , κρεοπωλείο με άδεια παρασκευής προϊόντων με βάση το κρέας, Κολοκοτρώνη 1, Παραλία Πατρών. Η επιχείρηση βρέθηκε να κατέχει τρόφιμα μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και συγκεκριμένα:

8,210 kg φιλέτο μοσχαρίσιο

1,5 kg μπριζόλα μοσχαρίσια

25,4 kg εντόσθια μοσχαρίσια

31,5 kg εντόσθια αρνίσια

2,80 kg (2) κουνέλια

5,590 kg σφάγιο αμνού

0,910 kg φιλετο χοιρινό

1,850 kg κιμάς χοιρινός

4 kg πόδια αρνίσια
Τα ανωτέρω τρόφιμα είχαν αγορασθεί ως νωπά και είχαν καταψυχθεί από τον ιδιοκτήτη, δεν έφεραν καμία ένδειξη και έφεραν εγκαύματα κατάψυξης.

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 15.000 στην επιχείρηση «ΛΑΒΑΣ-ΔΟΝΑΤΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ» , εργαστήριο τροφίμων, Μαρασλή 39, Θεσ/κη. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση στερούνταν της προβλεπόμενης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Υ.Δ.Αιβ 8577/83). Επίσης το επίπεδο υγιεινής της επιχείρησης χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκές, λόγω παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 15.000 στην επιχείρηση «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ» , εργαστήριο ζαχ/κης (γλυκισμάτων και πιτών), Διγενή Ακρίτα 28, Σ.Σ. Κατερίνη, διότι κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 10.000 στην επιχείρηση «ΔΑΚΟΣΤΑ ΑΕ» , εγκατάσταση μεταποίησης, κατάψυξης, τυποποίησης νωπών αλιευμάτων και εμπορίας κατεψυγμένων αλιευμάτων, οδός Σίνδου Καλοχώρι, Θεσ/νικης. Κατά τον τέταρτο έλεγχο της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζει αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όσον αφορά την υποδομή, την επισήμανση των τελικών προϊόντων και την πραγματοποίηση αυτοελέγχων. Οι αποκλίσεις αυτές είχαν διαπιστωθεί και κατά τους προηγούμενους ελέγχους.

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 10.000 στην επιχείρηση «Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ » , υπεραγορά τροφίμων, Μανωλάκη Κυριακού 18-Θεσ/κη. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε έπειτα από καταγγελία καταναλωτή, η επιχείρηση βρέθηκε να κατέχει 43 τεμάχια σοκολάτες «Mr Grand – σοκολάτα αμυγδάλου γάλακτος των 85 γρ με ημ. λήξης 30-7-07, τα οποία παρουσίαζαν έντονη μόλυνση από έντομα (προνυμφικές μορφές, σκουλήκια). Τα ανωτέρω προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν ως μη ασφαλή και επιβλαβή για την υγεία.

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 10.000 στην επιχείρηση «Γ. & Σ. & Α. ΝΑΚΟΣ» , βιομηχανία επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμων ελιών, 4ο χλμ. Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας με την επωνυμία «Γ. & Σ. & Α. ΝΑΚΟΣ». Επίσης, εντοπίστηκαν σοβαρές αποκλίσεις από τους Γενικούς Κανόνες Υγιεινής.

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 5.000 στην επιχείρηση «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΕ» , εργαστήριο τροφίμων (ειδών εστιατορίου), Π.Ε.Ο 5Ε ΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στην άδεια λειτουργίας της επιχείρησης δεν αναγράφεται με ακρίβεια η επωνυμία και δεν περιγράφονται όλοι οι χώροι που χρησιμοποιούνται. Επίσης, εντοπίστηκαν αποκλίσεις από τους Γενικούς Κανόνες Υγιεινής.

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 5.000 στην επιχείρηση «ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ τροφίμων» , εγκατάσταση παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και ζαχ/κης, Αγ. Παρασκευής 9, Λυκόβρυση, Αθήνα. Η επιχείρηση δεν εφαρμόζει σύστημα HACCP για το τμήμα παραγωγής προϊόντων ζαχαροπλαστικής (κατά παράβαση ΕΚ 852/2004) και κατά τον επανέλεγχο διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σε θέματα απαιτούμενης υποδομής.

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 5.000 στην επιχείρηση «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ» , υπεραγορά τροφίμων, με έδρα επί της οδού Αγ. Νικολάου 145-Νέα Μηχανιώνα, Θεσ/κη. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν να φυλάσσονται στο κατάστημα μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα. Συγκεκριμένα βρέθηκαν: α) 4 τεμάχια μοσχαρίσιο κρέας, συνολικού βάρους 14,1785 χγρ., προέλευσης Γερμανίας σε συσκευασία κενού τα οποία παρουσίαζαν αλλοίωση χρώματος και β) τέσσερα συσκευασμένα κοτόπουλα συνολικού βάρους 6 χγρ., των οποίων είχε παρέλθει η ημερομηνία ανάλωσης.

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 5.000 στην επιχείρηση «ΠΥΡΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ» , κρεοπωλείο, Καραϊσκάκη 29, Κατερίνη, διότι η επιχείρηση κατείχε τρόφιμα μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Συγκεκριμένα βρέθηκαν 76,7 κιλά διάφορα τεμάχια μοσχαρίσιου και χοιρινού κρέατος, καθώς και ένα ολόκληρο σφάγιο αρνιού, τα οποία είχαν καταψυχθεί παράτυπα και είχαν υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα κατάψυξης. Επίσης είχαν αλλοιωθεί οι οργανοληπτικοί τους χαρακτήρες (χρώμα-σύσταση)

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 5.000 στην επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» , επεξεργασία – εμπορία κρεάτων, 14ο χλμ. Θεσ/νικης-Σερρών. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής της επιχείρησης και αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 5.000 στην επιχείρηση «ΙΝΚΑ» , προμηθευτικός καταναλωτικός συνεταιρισμός ΠΕ, Κίσσαμου 114, Χανιά, διότι διέθετε προς πώληση μη κανονικό προϊόν. Συγκεκριμένα, έπειτα από εξέταση δείγματος τυριού Π.Ο.Π – Γραβιέρα Κρήτης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, το δείγμα βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ α) ως προς τη σύνθεση, διότι είχε παρασκευασθεί από μίγμα πρόβειου-αγελαδινού γάλακτος, ενώ θα έπρεπε να έχει παρασκευασθεί αποκλειστικά από πρόβειο γάλα ή μίγμα αυτού με γίδινο και β) ως προς τη δήλωση, καθώς οδηγεί σε πλάνη τον καταναλωτή σχετικά με την ταυτότητα και τη σύνθεση του προϊόντος.

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 5.000 στην επιχείρηση «ΕΛΤΡΟ ΑΕ» , εργαστήριο τροφίμων-τυποποίηση λαδιού και μαγειρικών λιπών, Μαραθώνος 21 ΒΙ.ΠΕ. Κοιν. Ευκαρπίας, Θεσ/νικη. Κατά τον επανέλεγχο της επιχείρησης διαπιστώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, η συσκευαστική μηχανή ήταν ρυπαρή και γεμάτη ρινίσματα σιδήρου (γρέζα), τα πλαστικά πώματα των φιαλών συσκευασίας ήταν τοποθετημένα μέσα σε ανοικτό ρυπαρό χαρτοκιβώτιο που βρίσκονταν στο δάπεδο, ενώ παρατηρήθηκε και μια σειρά από άλλες παραβάσεις.

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 5.000 στην επιχείρηση «ΦΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΚΕ» , εγκατάσταση τεμαχισμού κρέατος και παραγωγής παρασκευασμάτων κρέατος θηραμάτων καθώς και προϊόντων θερμικής επεξεργασίας με βάση το κρέας, στην Εξοχή Πιερίας. Κατά τον έλεγχο η επιχείρηση βρέθηκε να κατέχει 79 κιλά μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση προϊόντα, τα οποία κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. Συγκεκριμένα βρέθηκαν:

50 κιλά αγριόχοιρος νωπός , ο οποίος είχε καταψυχθεί με ημ. λήξης 1-3-06, 14-7-06, 15-8-06. Διαπιστώθηκε υπέρβαση χρόνου διατηρησιμότητας και παραβίαση ακεραιότητας συσκευασίας.

5 κιλά σουτζούκι κατεψυγμένο χωρίς ημερομηνία λήξης

24 κιλά κιμάς κατεψυγμένος χωρίς ενδείξεις, ο οποίος παρουσίαζε αλλοιώσεις οργανοληπτικών χαρακτήρων (αφυδάτωση , αλλοίωση χροιάς).
Επίσης η επιχείρηση παρουσίαζε αποκλίσεις στην εφαρμογή όρων υγιεινής για τις συνθήκες αποθήκευσης της εγκατάστασης, καθώς και του προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις στην επισήμανση των προϊόντων και στην ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

Την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους τέσσερις «4.000» χιλιάδων ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «ΑΤΤΙΚΑ- Δ. ΡΟΥΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» , ζαχαρώδη προϊόντα, Βελεστίνου 48, ΙΛΙΟΝ, Αττικής, διότι έπειτα από εξέταση δείγματος «παστέλι τραγανό ΑΤΤΙΚΑ» από το Γενικό Χημείου του Κράτους βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ γιατί ανιχνεύτηκε πρωτεΐνη αραχίδων σε συγκέντρωση >5ppm, συστατικό το οποίο δεν αναφερόταν στην ετικέτα του προϊόντος, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ. και ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ αποκλειόμενης της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά (ΕΚ 178/2002)

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 3.000 στην επιχείρηση «Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» , υπεραγορά τροφίμων, Αλ. Παπαναστασίου 124 & Ζέρβα, Αθήνα. Η επιχείρηση κατείχε τρόφιμα μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές και τα πρότυπα καταλληλότητας και κανονικότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα γενική και ειδική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, δείγμα «tomato ketchup AB, κέτσαπ ντομάτας» χαρακτηρίστηκε μη κανονικό γιατί α) βρέθηκε να περιέχει συντηρητικό σορβικό οξύ, σε ποσοστό 231,82+- 12,76 mg/kg. Το συστατικό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο συστατικών του προϊόντος που αναγράφονται στην συσκευασία, ενώ αντίθετα δηλώνεται με κεφαλαία γράμματα η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ» β) χαρακτηρίζεται ως Tomato Ketchup-Κέτσαπ Τομάτας ενώ δηλώνει επί της συσκευασίας ότι περιέχει τα συστατικά μεταποιημένο άμυλο από καλαμπόκι και φυσικά αρώματος (λακτόζη) τα οποία είναι εκτός των προβλεπόμενων συστατικών για το κέτσαπ τομάτας(ξύδι, αλάτι, αρτύματα, μπαχαρικά και φυσικές γλυκαντικές ύλες).

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 3.000 στην επιχείρηση «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» , τυροκομείο, στο Δήμο Ανωγείων- Ρέθυμνο, Κρήτη. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση διακινούσε προϊόντα που παράγονταν στο τυροκομείο χωρίς να διαθέτει σχετική άδεια και τον προβλεπόμενο αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης της εγκατάστασης.

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 2.000 στην επιχείρηση «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΨΩΜΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», εργαστήριο τροφίμων που παράγει βρώσιμες ελιές, στο Κάτω Σχολάρι Θεσ/νίκης. Κατά τον επανέλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δε διέθετε την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας, ενώ το επίπεδο υγιεινής των χώρων της ήταν ανεπαρκές.

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 2.000 στην επιχείρηση «ΝΤΙΜΦΙΛ ΕΠΕ», καλλυντικά – καταναλωτικά προϊόντα, Σουρή 29 Καματερό, Αττικής, λόγω αποκλίσεων από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Χρηματικό πρόστιμο ύψους € 2.000 στην επιχείρηση «Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης», αγορά χονδρικής πώλησης φρούτων και λαχανικών, 13ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, διότι κατά τον έλεγχο δεν επιδείχθηκε άδεια λειτουργίας, η οποία να καλύπτει τις δραστηριότητες που εκτελεί η επιχείρηση.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: