Φθαλικές Oυσίες σε Παιδικά Παιγνίδια και Είδη Παιδικής Φροντίδας.Τί αποσύρθηκε

Ιουνίου 15, 2008

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων , διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα παιγνίδια υπήρχαν συγκεντρώσεις Φθαλικών Εστέρων πέραν των ορίων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, βάσει των προνοιών του Παραρτήματος Χ των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005, ουσίες όπως είναι ο Φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας (DEHP), ο Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP) και ο Φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιδικά παιχνίδια και σε είδη παιδικής φροντίδας. Επίσης οι χημικές ουσίες Φθαλικός δι-ισοεννεϋλεστέρας (DINP), Φθαλικός δι-ισοδεκυλεστέρας (DIDP) και Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιδικά παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν από τα παιδιά στο στόμα. Όλες οι πιο πάνω χημικές ουσίες χαρακτηρίζονται τοξικές για την αναπαραγωγή και τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας που τις περιέχουν σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά μάζα πλαστικοποιημένου υλικού, δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

Ακολουθούν δείγματα παιγνιδιών στα οποία οι συγκεντρώσεις Φθαλικών Εστέρων βρέθηκαν να είναι πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.
Κούκλα με μπαταρίες που κινείται και παίζει ντέφι

Περιγραφή: Κούκλα με μπαταρίες που κινείται και παίζει ντέφι «16 gigi doll», Κινεζικής κατασκευής. Το δείγμα είναι κατασκευασμένο από πολυβινυλοχλωρίδίο (PVC) και περιέχει Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ) σε ποσοστό 18% κατά μάζα υλικού στο πλαστικό κεφάλι της κούκλας και 15% κατά μάζα υλικού στο πλαστικό χέρι. Το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο είναι 0,1% κατά μάζα πλαστικοποιημένου υλικού. Το παιχνίδι δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005 και της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/84/ΕΚ. Επισημαίνεται επίσης ότι το κεφάλι της κούκλας περιέχει και 0,4% δι­ισοεννεϋλεστέρα (DΙΝΡ).

(2) Σετ μπάνιου Wonderful World

Περιγραφή: Σετ που αποτελείται από πλαστικό κίτρινο παπάκι και ροζ σφουγγαράκι μπάνιου, «Wonderful World». Το παιγνίδι είναι Κινεζικής κατασκευής. Είναι κατασκευασμένο από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και περιέχει 0,2% κατά μάζα υλικού Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ). Το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο είναι 0,1% κατά μάζα πλαστικοποιημένου υλικού. Το παιχνίδι δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005 και της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/84/ΕΚ. Το παιχνίδι περιέχει επίσης ποσότητες Φθαλικού διισοεννεϋλεστέρα (DΙΝΡ) που το καθιστούν επικίνδυνο για την υγεία των παιδιών. Η συγκέντρωση του DΙΝΡ στο παιγνίδι είναι 380 φορές μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπτού ορίου, το οποίο είναι 0,1% κατά μάζα υλικού.

(3) Μπάλα πλαστική εξωτερικά κίτρινη με μαύρη φιγούρα

Περιγραφή: Μαλακή παραγεμισμένη μπάλα πλαστική εξωτερικά, κίτρινη με μαύρη φιγούρα, άγνωστης προέλευσης. Το παιγνίδι είναι κατασκευασμένο από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και περιέχει 0,1% κατά μάζα υλικού Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ). Το μέγιστο επιτρεπτό όριο σύμφωνα με τους περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμούς του 2002 έως 2005 (Οδηγία 2005/84/ΕΚ) είναι 0,1% κατά μάζα πλαστικοποιημένου υλικού σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας. Το παιγνίδι περιέχει επίσης 32% κατά μάζα υλικού Φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DΙΝΡ) και δεν συνάδει με τις πρόνοιες των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005.
(4) Μπάλα πλαστική εξωτερικά, άσπρη με πράσινο χρώμα

Περιγραφή: Μαλακή παραγεμισμένη μπάλα, πλαστική εξωτερικά, άσπρη με πράσινο χρώμα, άγνωστης προέλευσης. Το παιγνίδι είναι κατασκευασμένο από πλαστικό πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και περιέχει Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ) σε συγκέντρωση 0,2-0,5% κατά μάζα υλικού ανάλογα με το χρωματιστό μέρος. Το μέγιστο επιτρεπτό όριο είναι 0,1% κατά μάζα πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας. Το παιχνίδι δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005. Επίσης επισημαίνεται ότι περιέχει και 32% κατά μάζα υλικού Φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DΙΝΡ). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το δείγμα θα μπορούσε να τοποθετηθεί από το παιδί στο στόμα και η περιεκτικότητα σε DΙΝΡ είναι πέραν του ορίου που προβλέπεται από τη νομοθεσία, το παιγνίδι είναι επικίνδυνο και δεν μπορεί να διατίθεται στην αγορά.

(5) Διαφανής τσάντα με λουλούδια

Περιγραφή: Πλαστική διαφανής τσάντα με λουλούδια και ροζ χέρι, άγνωστης προέλευσης. Η τσάντα είναι κατασκευασμένη από πλαστικό Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Περιέχει ποσότητες Φθαλικού δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ) που το καθιστούν επικίνδυνο για την υγεία του παιδιού. Η συγκέντρωση του DΕΗΡ βρέθηκε 13 φορές μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπτού ορίου, το οποίο είναι 0,1% κατά μάζα υλικού. Το παιχνίδι δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005. Επισημαίνεται επίσης ότι περιέχει 26,7% κατά μάζα υλικού δι-ισοεννεϋλεστέρα (DΙΝΡ) και εάν ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο ότι θα μπορούσε να τοποθετηθεί από το παιδί στο στόμα τότε και η περιεκτικότητα του σε DΙΝΡ το καθιστά επικίνδυνο αφού το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο του επιτρεπτού ορίου του 0,1% κατά μάζα.

(6) Κασετίνα κυλινδρικού σχήματος

Περιγραφή: Πολύχρωμη κασετίνα κυλινδρικού σχήματος, άγνωστης προέλευσης. Η κασετίνα είναι κατασκευασμένη από πλαστικό πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Περιέχει ποσότητες Φθαλικού δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ) που το καθιστούν επικίνδυνο για την υγεία του παιδιού. Η συγκέντρωση του DΕΗΡ βρέθηκε 177 φορές μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπτού ορίου, το οποίο είναι 0,1 % κατά μάζα υλικού. Το παιχνίδι δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005.

(7) Πλαστική κούκλα σε μπάνιο

Περιγραφή: Πλαστική κούκλα σε μπάνιο με μπιμπερό, Κινεζικής προέλευσης.
Το παιχνίδι είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο /πολυπροπυλένιο (ΡΕ/ΡΡ) εκτός από το κεφάλι της κούκλας που είναι κατασκευασμένο από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Το κεφάλι της κούκλας, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα εισαγωγής ή επαφής με το στόμα του παιδιού, περιέχει ποσότητες Φθαλικού δι-ισοεννυλεστέρα (DΙΝΡ) που το καθιστούν επικίνδυνο για την υγεία του παιδιού. Η συγκέντρωση του DΙΝΡ βρέθηκε 347 φορές μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπτού ορίου, το οποίο είναι 0,1 % κατά μάζα υλικού. Το παιχνίδι δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005.

(8) Άσπρη πλαστική σαλιάρα “Baby Bib”

Περιγραφή: Άσπρη πλαστική σαλιάρα με πολύχρωμο σχέδιο “Baby Bib”, Κινεζικής προέλευσης. Το δείγμα είναι κατασκευασμένο από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Η σαλιάρα περιέχει 16,9% κατά μάζα υλικού Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ), ποσότητα που το καθιστά επικίνδυνο για την υγεία του παιδιού. Το μέγιστο επιτρεπτό όριο σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005 είναι 0,1% κατά μάζα πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας.

(9) Σαλιάρα “Jumbo Bebe”

Περιγραφή: Πλαστική διαφανής σαλιάρα με πολύχρωμο σχέδιο, μεσαία με κορδόνι “Jumbo Bebe”, Κινεζικής προέλευσης. Η σαλιάρα είναι κατασκευασμένη από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Το μπλέ σχέδιο της σαλιάρας περιέχει σε ποσοστό 0,23% κατά μάζα υλικού, Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ), ποσοστό που την καθιστά επικίνδυνη για την υγεία του παιδιού. Το μέγιστο επιτρεπτό όριο σύμφωνα με τους περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμούς του 2002 έως 2005 είναι 0,1% κατά μάζα πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιγνίδια και είδη παιδικής φροντίδας.

(10) Σετ από 8 μαλακά ζωάκια “Funny Bath Toys”

Περιγραφή: Σετ από οκτώ μαλακά ζωάκια διαφόρων ειδών και χρωμάτων, Κινεζικής προέλευσης. Τα οκτώ ζωάκια είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και περιέχουν από 0,02-0,5% κατά μάζα υλικού Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DΕΗΡ) και από 1,28-48,35% κατά μάζα υλικού Φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DΙΝΡ). Το μέγιστο επιτρεπτό όριο σύμφωνα με τους περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμούς του 2002 έως 2005 είναι 0,1% κατά μάζα πλαστικοποιημένου υλικού για το DΕΗΡ σε παιγνίδια και είδη παιδικής φροντίδας και 0,1 % κατά μάζα για το DΙΝΡ σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας που μπορούν να τοποθετηθούν από τα παιδιά στο στόμα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζωάκια μπορούν να τοποθετηθούν στο στόμα και δεδομένου ότι η περιεκτικότητα του παιχνιδιού σε DΙΝΡ βρέθηκε έως και 480 φορές μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπτού ορίου τα παιγνίδια αυτά δεν μπορούν να διατίθενται στην αγορά.

(11) Κούκλα που σφυρίζει “Funny Pets”

Περιγραφή: Πλαστική, μαλακή κούκλα που σφυρίζει “Funny Pets”, Κινεζικής προέλευσης. Η κούκλα είναι κατασκευασμένη από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και περιέχει κατά μέσο όρο 42,3% κατά μάζα υλικού, Φθαλικό δι-ισοεννεϋλ εστέρα (DΙΝΡ). Η συγκέντρωση του DΙΝΡ είναι κατά 423 φορές μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπτού ορίου το οποίο είναι 0,1% κατά μάζα υλικού για παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν από τα παιδιά στο στόμα και δεν συνάδει με τις πρόνοιες των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005.

(12) Κίτρινα λαγουδάκια “Happy Day”

Περιγραφή: Σετ από τρία πλαστικά, κίτρινα λαγουδάκια “Happy Day”, άγνωστης προέλευσης. Τα λαγουδάκια είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και περιέχουν κατά μέσο όρο 27,4% κατά μάζα υλικού Φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DΕΗΡ). Η συγκέντρωση του DΕΗΡ βρέθηκε 274 φορές μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπτού ορίου, το οποίο είναι 0,1% κατά μάζα υλικού. Το παιχνίδι δεν συνάδει με τις πρόνοιες των Περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισμών του 2002 έως 2005.

Πηγή katagelies.gr
http://www.katagelies.gr/katagelies/content/view/405/219/

Advertisements

Πρόστιμα ύψους 281.090 € για διάθεση μη ασφαλών προϊόντων στην αγορά καυσίμων.

Ιουνίου 15, 2008

Πρόστιμα, συνολικού χρηματικού ποσού 281.090 ευρώ, επιβλήθηκαν σε είκοσι οκτώ (28) ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, γιατί διέθεσαν στην αγορά μη ασφαλή καύσιμα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών. Πρόστιμα επιβλήθηκαν στα παρακάτω πρατήρια :

Α/Α ΔΕΔΑΚ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
1 ΆΡΤΑΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ 1.950 €
2 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 57 ΧΛΜ. Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ-ΟΙΝΟΦΥΤΑ 15.000 €
3 ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 7.500 €
4 ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΥΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΛΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ 11.000 €
5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 74-ΛΑΓΥΝΑ 3.600 €
6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΓ. ΝΕΣΤΩΡΟΣ 2 13.860 €
7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΟΥΦΗΣ Η.-ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Ε. Ο.Ε Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 88 6.000 €
8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 57-ΙΩΝΙΑ 3.500 €
9 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΡΜΑ ΔΩΔΩΝΗΣ 4.000 €
10 ΚΕΔΑΚ ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 1-ΜΕΓΑΡΑ 2.500 €
11 ΚΕΔΑΚ ΣΟΛΟΪΛ ΑΕ ΠΙΝΔΟΥ 65 -Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 3.000 €
12 ΚΕΔΑΚ ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΜΟΣΧΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ & ΜΙΧΑΛΑΚΗ 36Β 10.000 €
13 ΚΕΔΑΚ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 37 ΡΟΥΦ 8.000 €
14 ΚΕΔΑΚ ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ ΟΕ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 110 20.000 €
15 ΚΕΔΑΚ ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 17-ΧΑΛΑΝΔΡΙ 20.000 €
16 ΚΕΔΑΚ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 91-93-ΑΧΑΡΝΑΙ 10.000 €
17 ΚΕΔΑΚ ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 8-ΔΡΟΣΙΑ 5.000 €
18 ΚΕΔΑΚ ΚΑΛΥΜΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 132 3.500 €
19 ΚΕΔΑΚ ΓΟΥΝΑΡΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΧΛΜ. Λ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ (ΔΥΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ) 40.000 €
20 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΥΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ) 7.500 €
21 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 2 ΧΛΜ. Ε.Ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8.100 €
22 ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΠΑΝΟΣ Δ.- ΤΣΟΛΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 4 & ΑΓΧΙΑΛΟΥ 103-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 15.000 €
23 ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΙΑΚΑΡΑΣ Ε. ΝΙΚΟΛ. Λ. ΘΗΒΩΝ 32-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20.000 €
24 ΠΕΛΛΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΑ ΠΕΛΛΑ 7.800 €
25 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΧΑΪΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 28 ΧΛΜ. Ε.Ο ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5.280 €
26 ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΑΛΩΝΩΝ 17-ΑΜΦΙΣΣΑ 2.500 €
27 ΧΑΝΙΩΝ ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΙΝΕ ΧΑΝΙΩΝ 1.500 €
28 ΧΑΝΙΩΝ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΙ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 15.000 €

Ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη ορυκτελαίων σε ηλιέλαιο προερχόμενο από την Ουκρανία.

Μαΐου 10, 2008

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. άμεσα , ξεκίνησε τον έλεγχο στις εταιρείες «ΜΑΝΟΣ Α.Ε.» και «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.», για τις οποίες μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, υπήρχε η πληροφόρηση ότι είχε γίνει διακίνηση ηλιελαίου, που περιείχε ορυκτέλαιο.

1.) Τα αποτελέσματα των ελέγχων μέχρι στιγμής έδειξαν τα παρακάτω:

*
Σύμφωνα με την Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ, που αφορούσαν τον έλεγχο της επιχείρησης «ΜΑΝΟΣ Α.Ε.» στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στο Βόλο,από τον αρχικό έλεγχο των παραστατικών προέκυψε ότι διακινήθηκαν 1182tn (και όχι 1185 όπως αναφέρεται στο Market Alert Notification), από τους οποίους 1058tn ραφιναρίστηκαν και διατέθηκαν στις κατωτέρω επιχειρήσεις:

ΕΛΤΡΟ Α.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΣΠΡΕΧ Α.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΑΧΑΡΝΑΙ

ΙΩΑΝ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α.Ε.,ΛΑΡΙΣΑ

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, ΣΠΑΤΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΡΑΨΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., ΑΘΗΝΑ

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Π. ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η. ΚΟΚΟΛΙΝΑΚΗΣ Α.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΓΡΟΤΥΠ ΑΒΕΕ, ΛΑΖΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ

DESSINA BALKAN, ΚΟΡΥΤΣΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΜΠΑΚΤΑΛΙΑ ΑΕΒΕ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΣΕΦ ΑΒΕΕ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΥΙΟΙ Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε., ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΦΟΙ ΧΑΛΚΙΔΗ ΑΕΒΕ, ΛΑΡΙΣΑ

ΕΛΕΜΧΟ ΑΕ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

124tn ανεπεξέργαστοι ηλιελαίου διατέθηκαν στην ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Για επιπλέον 950 tn ακατέργαστου ηλιελαίου αναμένουμε αργά απόψε σχετικό πελατολόγιο από την εταιρία.

*
Σύμφωνα με την Περιφερειακή Δ/νση Αττικής του ΕΦΕΤ, που αφορούσαν τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε»,από τον αρχικό έλεγχο των παραστατικών προέκυψε ότι παρελήφθησαν 855tn (και όχι 835tn όπως φαίνεται στο Market Alert Notification), από τους οποίους 730tn ραφιναρίστηκαν και 125tn παρέμειναν ανεπεξέργαστοι. Το σύνολο της ποσότητας βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και δεσμεύτηκε, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ώστε να αποφασιστεί και ποια η περαιτέρω τύχη τους

*
‘Αμεσα η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ ενημέρωσε τις ανωτέρω 15 ελληνικές επιχειρήσεις για τα εξής:

«καλείστε όπως ανακαλέσετε άμεσα το σύνολο του ανωτέρω προϊόντος ραφιναρισμένου ή ακατέργαστου, καθώς και το σύνολο των τελικών προϊόντων, στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί το ανωτέρω ηλιέλαιο ως πρώτη ύλη, και στα οποία το εν λόγω ηλιέλαιο περιέχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% εκτός εάν η εταιρία σας μπορεί να αποδείξει εμπεριστατωμένα (με ανάλυση ή με σχετικό ισοζύγιο μάζας) ότι η συγκέντρωση ορυκτελαίου σε αυτά είναι μικρότερη από 300 ppm. Τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να ανακληθούν από όλα τα σημεία πώλησης και να μας ενημερώσετε με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την πιθανή διακίνησή του στην εσωτερική αγορά, σε άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτες Χώρες. Επίσης, να μας πληροφορήσετε τις παραγωγικές διεργασίες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το ανωτέρω ηλιέλαιο, στις εγκαταστάσεις σας.

Ακόμη, να μας πληροφορήσετε με ποια συσκευασία, επωνυμία και με ποιους αριθμούς παρτίδας διατέθηκαν τα ανωτέρω τελικά προϊόντα στην αγορά. Τέλος, να μας αποσταλεί πελατολόγιο διακίνησης των συγκεκριμένων παρτίδων, με τα πλήρη στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες διοχετεύθηκε (επωνυμία – διεύθυνση – τηλέφωνα).

Επιπλέον, εφόσον τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν διατεθεί στους καταναλωτές, οφείλετε να ενημερώσετε το κοινό για τους λόγους της απόσυρσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 178/2002/ΕΚ, άρθρο 19.»

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Market Alert Notification 2008.0461-add18 της 7ης Μαΐου 2008 αναφορικά με τα συνιστώμενα μέτρα από τις Χώρες Κράτη Μέλη σχετικά με το επιμολυσμένο ηλιέλαιο αναφέρει τα εξής:

1.
Απόσυρση/Ανάκληση όλου του επιμολυσμένου ηλιέλαιου που προέρχεται από την Ουκρανία (ή μιγμάτων που περιέχουν επιμολυσμένο ηλιέλαιο από την Ουκρανία) από την αγορά
2.
Απόσυρση/Ανάκληση των προϊόντων τροφίμων που περιέχουν περισσότερο από 10% επιμολυσμένο ηλιέλαιο προερχόμενο από την Ουκρανία (ή μίγματα που περιέχουν επιμολυσμένο ηλιέλαιο από την Ουκρανία) από την αγορά, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι το προϊόν τροφίμου περιέχει λιγότερο από 300 ppm ορυκτελαίου. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί είτε με ανάλυση του προϊόντος τροφίμου είτε με κατάλληλους ποσοτικούς υπολογισμούς. (απαιτείται σύστημα ιχνηλασιμότητας).
Αναδημοσίευση απο http://www.katagelies.gr
http://www.katagelies.gr/katagelies/content/view/345/178/

Πρόστιμο 20.000 ΕΥΡΩ στο»CARREFOUR-Μαρινόπουλος ΑΕ»Ν. Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη για μη ασφαλή και ακατάλληα τρόφιμα για την ανθρώπινη κατανάλωση

Μαρτίου 4, 2008

Πρόστιμο συνολικού ύψους 20.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «CARREFOUR – Μαρινόπουλος ΑΕ», Π.Ο. Θεσσαλονίκης, Ν. Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, διότι κατά τον επανέλεγχο, ο οποίος διενεργήθηκε έπειτα από επώνυμη καταγγελία καταναλωτή στο τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή (1520) του Υπουργείου Ανάπτυξης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασμένα τρόφιμα – κατεψυγμένα – μη ασφαλή και ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση, διότι βρέθηκαν σε κατάσταση απόψυξης ενώ τα αλιεύματα παρουσίαζαν τάγγιση. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 13,2 kg προϊόντων :

2 τεμάχια πίτσες κατεψυγμένες με επωνυμία ΒΙΚΥ και CRETA FARM, καθαρού βάρους 2 kg.

*
1 τεμάχιο του 1 kg κατεψυγμένο χταπόδι Νο 1 – ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ.
*
2 τεμάχια βακαλάος του 1 kg – ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ.
*
1 τεμάχιο των 600 g βακαλάος ρολό – ΤΡΟΦΙΝΚΟ.
*
2 τεμάχια των 900 g κατεψυγμένο λιθρίνι – ΤΡΟΦΙΝΚΟ.
*
2 τεμάχια των 900 g κατεψυγμένο φαγκρί – ΤΡΟΦΙΝΚΟ.
*
1 τεμάχιο των 1000 g κατεψυγμένο γεμιστό κοτόπουλο – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.
*
3 τεμάχια του 1 kg πέρκα φιλέτο Τανζανίας – ΤΡΟΦΙΝΚΟ.

Στο κατάστημα, επίσης, παρατηρήθηκαν ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής και αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας του Κανονισμού ΕΚ 852/2004, άρθρου 4, παρ. 2 και όσων αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, Κεφ. 1/άρθρο 1 και Κεφ. ΙΧ/άρθρο 3 του ίδιου Κανονισμού.

Πηγή: http://www.katagelies.gr

Χρήσηση απαγορευμένου συντηρητικού σορβικό οξέος σε γιαουρτι της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ

Ιανουαρίου 8, 2008

Κατά δειγματοληπτικό έλεγχο στην επιχείρηση «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ», βιομηχανία γάλακτος, ( 3ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Αεροδρομίου) βρέθηκε δείγμα «γιαούρτι παραδοσιακό από φρέσκο πρόβειο γάλα», το οποίο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, είναι ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ, γιατί περιείχε συντηρητικό σορβικό οξύ 81,7 + 6,0 mg/kg ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση του, και του οποίου απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση (ΚΤΠ άρθρο 82, ΕΚ 178/2002). Επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 3.000 ΕΥΡΩ
Πηγή www.katagelies.gr

Δελτίο Τύπου:Υπαρξη ζώντων εντόμων και προνυμφών σε συσκευασμένο πουρέ πατάτας Knorr.

Δεκέμβριος 21, 2007

Πρόκειται για πουρέ πατάτας, «Knorr». Το εν λόγω προϊόν συσκευάστηκε και διανεμήθηκε από την εταιρεία «Knorr Bestfoods Hellas ΑΒΕΕ» (Αθηνών – Πειραιώς 74Α, Νέο Φάληρο), συγκεκριμένα βρέθηκαν ζώντα έντομα και προνύμφες στα :

Α) Πουρές πατάτας «Knorr», σε συσκευασίες των 250 γρ. (διπλό οικονομικό πακέτο – 10 μερίδες), 3840 τεμάχια, με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από το τέλος 10/2008 και κωδικό παρτίδας L71840H812 και

Β) Πουρές πατάτας «Knorr», σε συσκευασίες των 500 γρ. (extra – γίγας οικονομικό πακέτο – 20 μερίδες), 1956 τεμάχια, με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από το τέλος 10/2008 και κωδικό παρτίδας L71920D812.

Η εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα και απέσυρε τις συγκεκριμένες παρτίδες από όλα τα σημεία πώλησης.

Προσοχή:Όσοι καταναλωτές έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.
Πηγή: www.katagelies.gr

Δελτίο Τύπου:Πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις που παραβίασαν την νομοθεσία

Δεκέμβριος 17, 2007

Επιβολή προστίμων ύψους 124.000 σε 19 επιχειρήσεις τροφίμων που παραβίασαν τη νομοθεσία σε επιχειρήσεις τροφίμων, συγκεκριμένα κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά, νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και κανονικότητας. Επίσης, σε κάποιες από αυτές, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις υγειονομικές διατάξεις.
Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν:

1. Πρόστιμο συνολικού ύψους 3.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «MAGIC FOOD – Ανώνυμη Εταιρεία Ειδών Διατροφής», αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο, θέση Πατριαρχικό, Τσιμισκή 85, Θεσσαλονίκη, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκε να κατέχει προϊόντα συνολικού βάρους 16 kg ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για ανθρώπινη κατανάλωση. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν συσκευασμένα λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης, 22 συσκευασίες των 500 περίπου γρ., για τα οποία είχε παρέλθει η ημερομηνία διατηρησιμότητας (ημ. λήξης 14-8-07). Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο των προϊόντων διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν μη κανονικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες. Επίσης, σε βραστήρα προετοιμασίας και πώλησης έτοιμων σάντουιτς εντοπίστηκαν χύμα βρασμένα λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης, περίπου 5 kg, των οποίων οι συσκευασίες έφεραν ένδειξη με την ημ. λήξης 14-8-07.

2. Πρόστιμο συνολικού ύψους 4.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΕΕ», υπεραγορά τροφίμων, επί της οδού Μαρασλή 18 – 20, Θεσσαλονίκη, διότι κατά τον έλεγχο, ο οποίος διενεργήθηκε έπειτα από καταγγελία, βρέθηκε να διαθέτει προς κατανάλωση τρόφιμα ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για ανθρώπινη κατανάλωση. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 συσκευασίες ζυμαρικών των 500 γρ. που περιείχαν «σιτόψειρες». Επίσης, διαπιστώθηκε η παρουσία ζώντων εντόμων σε διάφορα σημεία του ραφιού, γεγονός που προσδιορίζει ως ανεπαρκές το επίπεδο υγιεινής της επιχείρησης (ΕΚ 852/2004). Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι γινόταν χρήση υπόγειου χώρου εκτός του καταστήματος, ως αποθήκη τροφίμων, χωρίς ο χώρος αυτός να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

3. Πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ», υπεραγορά τροφίμων, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 39, Λαγκαδάς, διότι κατά τον έλεγχο, ο οποίος διενεργήθηκε έπειτα από καταγγελία, βρέθηκε ότι δεν διέθετε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 4

. Πρόστιμο συνολικού ύψους 3.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ», υπεραγορά τροφίμων, στο 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Βασιλικών, διότι κατά τον έλεγχο, ο οποίος διενεργήθηκε έπειτα από καταγγελία, βρέθηκε ότι διέθετε προς πώληση τυροκομικά προϊόντα, δύο τεμάχια «κεφαλογραβιέρα Κρήτης» των 1888 γρ. με ημ. παραγωγής 23-11-06 και ημ. ελάχιστης διατηρησιμότητας είκοσι τέσσερις μήνες μετά την παραγωγή τους, τα οποία παρουσίαζαν ευρωτίαση. Τα προϊόντα χαρακτηριστήκαν ως ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για ανθρώπινη κατανάλωση.

5. Πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «INTERCATERING AE – Eταιρεία Τροφίμων και Ποτών», πιτσαρία – αναψυκτήριο – ζαχαροπλαστείο, επί της οδού Καρακάση 20, Θεσσαλονίκη, διότι κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση είχε αναπτύξει εργαστήριο – παρασκευαστήριο για τις ανάγκες του καταστήματος, καθώς και αποθήκη τροφίμων – ποτών και ψυκτικό θάλαμο στον υπόγειο χώρο της οικοδομής, χωρίς την απαραίτητη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (άρθρο 6 της Υ.Δ. Αιβ/8577/83). Επίσης, ο χώρος αυτός ήταν ακατάλληλος για την χρησιμοποίηση του για δραστηριότητες με υγειονομικό ενδιαφέρον (Υ.Δ. Αιβ/8577/83, ΕΚ 852/04).

6. Πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «ΚΑΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», αποθήκη τροφίμων, επί της οδού Μαιάνδρου 34, Εύοσμος, διότι κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση στερείται αδείας και παρουσιάζει αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας (ΕΚ 852/2004 και ΚΥΑ 15523/06).

7. Πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΜΠΕΡΟΣ», ελαιοτριβείο, στο 8ο χλμ. Επανομής – Μεσημερίου, διότι έπειτα από καταγγελία ελήφθησαν δείγματα από λευκοσιδηρά δοχεία ελαιολάδου τα οποία χαρακτηρίστηκαν από τη Β΄ Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ διότι ήταν εσωτερικά λιθογραφημένα (άρθρο 22 του Κ.Τ.Π.).

8. Πρόστιμο συνολικού ύψους 15.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», υπεραγορά τροφίμων, επί της οδού Πανταζίδου 4 & Μανδηλαρά, ’νω Τούμπα, διότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση στερείτο αδείας ίδρυσης και λειτουργίας από το έτος 2002. Επίσης, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των διατιθέμενων προς κατανάλωση τροφίμων.

9. Πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΟΕ», επεξεργασία – μεταποίηση γάλακτος & παραγωγής προϊόντων με βάση το γάλα, στο Δίον Πιερίας, διότι κατά τον επανέλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκαν αποκλίσεις των όρων αδειοδότησης, των προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και ελλιπή τεκμηρίωση διαδικασιών σχετικά με τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές, τις ορθές πρακτικές υγιεινής και το σύστημα HACCP.

10. Πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «Φ. ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΕ», Μακεδονική Εταιρεία Λευκοσιδηρουργίας & Μεταλλοτυπίας, επί της οδού Ολύμπου, Τ.Θ. 57, Καλοχώρι, διότι έπειτα από καταγγελία ελήφθησαν δείγματα από λευκοσιδηρά δοχεία ελαιολάδου, από το ελαιοτριβείο του Χρήστου Λέμπερου, κατασκευής «Φ. ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΕ», τα οποία χαρακτηριστήκαν από τη Β΄ Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ διότι ήταν εσωτερικά λιθογραφημένα (άρθρο 22 του Κ.Τ.Π.).

11. Πρόστιμο συνολικού ύψους 15.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», εργαστήριο ζαχαροπλαστικής – συσκευαστήριο τροφίμων, στο 31ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Σχολάρι, Θεσσαλονίκη, διότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, διαπιστώθηκε: α) Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής το οποίο συνιστά αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ΕΚ 852/04). β) Έλλειψη αδείας λειτουργίας (Ν. 3325/05). Συγκεκριμένα, στο υπόγειο του καταστήματος βρέθηκαν αράχνες και περιττώματα τρωκτικών και πουλιών. Στο χώρο αυτό γινόταν παρασκευή φυτικού βουτύρου. Επίσης, σε διπλανό χώρο υπήρχαν αποθηκευμένοι συσκευασμένοι ξηροί καρποί των οποίων είχε παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Ο χώρος του εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής ήταν ακάθαρτος, υπήρχαν αράχνες, περιττώματα τρωκτικών ακόμη και στα ράφια.

12. Πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ», Αρτοβιομηχανία – παραγωγή & εμπορία ειδών αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, με έδρα τη θέση Τζήμα, Κορωπί, διότι κατά τη δειγματοληψία του αρτοσκευάσματος «SANDWICH ROLLS» και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξέτασης από τη Β΄ Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, το προϊόν χαρακτηρίστηκε ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ, διότι έχει συντηρητικό προπιονικό οξύ 2754,3mg/kg ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 2000 mg/kg.

13. Πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «ΚΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ψητοπωλείο – σνακ – μπαρ, επί της οδού Σπύρου Λούη 2, Θεσσαλονίκη, διότι κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κατείχε ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 10 kg κοτόπουλο φιλέτο, 8,5 kg μοσχαρίσιο κρέας, 12 kg χοιρινό κρέας και 1,5 kg γαρίδες. Τα τρόφιμα παρουσίαζαν αλλοίωση των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων λόγω συντήρησης υπό ακατάλληλες συνθήκες. Οι γαρίδες είχαν αποψυχθεί και επανακαταψυχθεί ενώ τα κρέατα ήταν νωπά κατά την αγορά τους, περιτυλιγμένα σε χαρτί κρεοπωλείου και είχαν τοποθετηθεί στην κατάψυξη, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν αλλοιώσεις των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων (αφυδάτωση και τάγγιση).

14. Πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «BAZAAR AE», υπεραγορά τροφίμων, Αν. Θράκης 73, Κάτω Τούμπα, διότι κατά τον έλεγχο επαναδιαπιστώθηκε η διάθεση μη κανονικών τροφίμων, λόγω έλλειψης επισήμανσης στην ελληνική γλώσσα (ΚΤΠ ’ρθρο 11).

15. Πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «ΑΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΜΙΧΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ «, πιτσαρία – ζαχαροπλαστείο χωρίς παρασκευαστήριο, με έδρα επί της οδού Αλ. Σβώλου 54, Θεσσαλονίκη, διότι κατά τον επανέλεγχο διαπιστώθηκε: α) Η επέκταση και ουσιώδης τροποποίηση των όρων λειτουργίας του καταστήματος. β) Τα ευρήματα του ελέγχου προσδιορίζουν ως ανεπαρκές το επίπεδο υγιεινής της επιχείρησης (ΕΚ 852/2004).

16. Πρόστιμο συνολικού ύψους 4.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «ΜΟΛΟΠΟΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», υπαίθρια πώληση ειδών παντοπωλείου σε λαϊκές αγορές, Υπαίθρια Λαϊκή Αγορά Χαριλάου, οδός Γιάννη Αγγέλου, Θεσσαλονίκη, διότι η επιχείρηση κατείχε προς πώληση τρόφιμα ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία παρουσίαζαν μη κανονικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες (αλλοιωμένη οσμή). Συγκεκριμένα, κατείχε 24 kg υγράλατο βακαλάο που δεν συντηρούνταν σε συνθήκες τις οποίες προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Βρέθηκε εντός οχήματος το οποίο δεν ήταν αυτοδύναμης ψύξης.

17. Πρόστιμο συνολικού ύψους 3.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «ΦΩΤΟΝΙ ΑΕΕ», επί της οδού Βουλγαροκτόνου 45, Καλοχώρι, διότι δεν διέθετε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αποθήκης χονδρικού εμπορίου. 1

8. Πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «ΣΕΡΓΑΛ ΑΕ», Βιομηχανία Γάλακτος, στο 1Ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης, διότι κατά τον επανέλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε σημαντική συμμόρφωση της επιχείρησης σε σχέση με τα ευρήματα του προηγούμενου ελέγχου και το επίπεδο υγιεινής εξακολουθεί να είναι ανεπαρκές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚ 852/2004.

19. Πρόστιμο συνολικού ύψους 3.000 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση «ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ», υπεραγορά τροφίμων, Πανεπιστημίου & Αθηνών 103, Ρίο, διότι κατά τον έλεγχο, ο οποίος διενεργήθηκε έπειτα από καταγγελία σχετική με την ύπαρξη αυγών σκουληκόμυγας στην επιφάνεια αποξηραμένων δαμάσκηνων, βρέθηκαν 3 συσκευασίες του 1 kg στις οποίες παρατηρήθηκε η ύπαρξη ξένων σωμάτων λευκωπού χρώματος. Δείγμα αποξηραμένων δαμάσκηνων το οποίο εστάλη στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο βρέθηκε προσβεβλημένο από προνύμφες των εντόμων Ephestia cautella Walker και Plodia interpunctella Hubner.

Πηγή www.katagelies.gr

Αλλεργιογόνες ουσίες σε κατεψυγμένες γαρίδες(Γαρίδες Ολόκληρες 40 – 60) από την εταιρεία SEA WORLD Α.Ε.Β.Ε.

Δεκέμβριος 15, 2007

Διαπίστωθηκε η ύπαρξη αλλεργιογόνων ουσιών και συγκεκριμένα θειωδών σε κατεψυγμένες γαρίδες, χωρίς αυτά να αναγράφονται στη συσκευασία.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το κάτωθι προϊόν :

Γαρίδες κατεψυγμένες, ινδικής προέλευσης, με την εμπορική επωνυμία «Γαρίδες Ολόκληρες 40 – 60» σε συσκευασίες των 700gr. Το ανωτέρω προϊόν συσκευάζεται από την εταιρεία «SEA WORLD Α.Ε.Β.Ε.» (3ο χλμ. Καρδίτσας – Τρικάλων), έχει αριθμό παρτίδας LOT 2100022, ημερομηνία συσκευασίας 3/9/07 και ημερομηνία λήξης 16/3/09. Η διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή γίνεται από την αλυσίδα καταστημάτων με την επωνυμία «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ». Η συνολική ποσότητα εισαγωγής είναι έξι (6) τόννοι.

Παρακαλούνται όσοι καταναλωτές παρουσιάζουν αλλεργικές αντιδράσεις σε θειώδη να μην καταναλώσουν το αντίστοιχο προϊόν

Ανάκληση ζαχαρωτών – marshmallow

Ιουνίου 30, 2007

Ανάκληση ζαχαρωτών – marshmallow, στα οποία παρουσιάστηκε ευρωτίαση.

Πρόκειται για προϊόν κινέζικης προέλευσης, με την εμπορική επωνυμία «Marshmallow ice cream candy», με αριθμό παρτίδας LOTTO 10BB και ημερομηνία λήξης 10/2007. Το προϊόν έχει διακινηθεί μέσω της Ιταλικής εταιρείας «CASTELVEDERE ALDO & C. SRL» και από τις εταιρείες «BALCO BALLIS» (Σοφοκλή Βενιζέλου 19, 54628 Μενεμένη, Θεσσαλονίκη) και «Μακεδονικά Ζαχαρώδη Α.Ε.» (Σίνδος Χαλάστρα, Θεσσαλονίκη). Η συνολική ποσότητα διακίνησης από την επιχείρηση «BALCO BALLIS» ήταν 52.128 τεμάχια και από την εταιρεία «Μακεδονικά Ζαχαρώδη Α.Ε» 30.240 τεμάχια.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Δελτίο Τύπου – Ανάκληση ρέγγας σε γυάλινο βάζο λόγω ανίχνευσης θραυσμάτων γυαλιού.

Μαΐου 13, 2007

Ανάκληση ρέγγας σε γυάλινο βάζο λόγω ανίχνευσης θραυσμάτων γυαλιού.

Πρόκειται για παρασκευάσματα μαριναρισμένης ρέγγας σε γυάλινα βάζα,
φινλανδικής προέλευσης,
που διακινήθηκαν στην Ελλάδα από τα καταστήματα της εταιρείας ΙΚΕΑ.
Τα προϊόντα ανακάλεσε από την αγορά η σουηδική εταιρεία.

Συγκεκριμένα η ανάκληση αφορά τα παρακάτω προϊόντα,
με ημερομηνία λήξης πριν από τις 13.2.2008:

Ρέγγα με άνηθο, Dillsill (herring with dill)

Ρέγγα με μουστάρδα, Senapsill (herring with mustard)

Ρέγγα με κρεμμύδια και καρότα, Inlagdsill (Herring with onions and carrots)

Oi καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα,
να μην τα καταναλώσουν.
regga_ikea.jpg